Nettinnmelding

BLI MEDLEM HER

Vi har flere medlemsfordeler om du ønsker å trene hos oss. Du får blant annet:

  • -30% på alle behandlinger hos Vital Kiropraktikk
  • -15% på alle behandlinger hos Hodejegeren frisør
  • Drop-in kr 150,-MEDLEMSBETINGELSER

1. Unnlatelse av å møte frem gir ikke rett til å avbryte innbetalingen, eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes. Ved særskilt grunn, som langvarig skade eller sykdom (minst 3 mnd), kreves legeerklæring

2. Kontrakten forlenges automatisk etter bindingstiden. ved oppsigelse er det 1 mnd oppsigelsestid, og den er først gjeldene etter at medlemmet har mottatt bekreftelse på oppsigelsen fra Kick. Oppsigelsen må være skriftlig og med signatur.

3. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan Kick kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt omgående.

4. Denne kontrakten er personlig og kan derfor ikke overdras til andre.

5. Medlemmet bekrefter ved signering av avtalen at han/hun er frisk og kan benytte seg av det tilbudet som gis på Kick.

6. All trening pågår på eget ansvar! Kick fraskriver seg ethvert ansvar på tap, og skade på person, gjenstand eller tøy, som oppstår under medlemmets opphold på Kick.

7. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse som feks mislighold av kort, eller ta med "ikke medlemmer" på trening, uten spesiell avtale med Kick. Kick forbeholder seg retten til da å kunne bortvise medlemmet umiddelbart, samt inndra, eller innskrenke retten til å benytte seg av Kick utenom ordinær åpningstid, uten å refundere medlemsavgift.

8. Forandringer i henhold til timeplaner, tilbud, åpningstider etc kan forekomme.

9. Kick vil kunne foreta prisjusteringer også i kontraktens bindingstid.

10. Hvis medlemmet driver med eller mistenkes for straffbare handlinger/uakseptabel/sjenerende adferd i eller umiddelbar nærhet av Kick, så vil de kunne bli utestengt/politianmeldt.

11. Kick har aktiv video overvåkning av senteret.

12. Det opplyses om at våre medlemmer som trener kickboksing,boksing,styrkeløft,vektløfting i regi av klubb med tilhold på Kick, må som medlem av Norges Idrettsforbund til enhver tid etterleve de gjeldende regler og retningslinjer gjeldene for NIF.

13. Kick forbeholder seg retten til å holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor Kicks kontroll. Medlemmer aksepterer at det ikke kan kreves erstatning/refusjon for treningsavgift i slike perioder.

14. Ungdom mellom15-18 år må ha med seg en foresatt for å kunne lage en gyldig avtale på Kick, samt at den foresatte vil bli satt som betaler. for personer under 16 år, må man også ha en veiledningstime før man kan starte treningen i helsestudioet.

15. Kick forbeholder seg retten til å publisere bilder fra treningstimer/aktiviteter som foregår på Kick, i henhold til gjeldene regler.

16. Medlemmet kan fryse avtalen sin inntil 3 ganger pr år, gjeldene en mnd av gangen (gjelder da fra 1-31. i mnd og kan ikke fryses midt i mnd) Frys koster 100,- pr gang pr medlem. bindingstiden blir da forlenget.

17. Ved tap av kort, utstedes nytt til en avgift av 300,-

18. Treningsbagger/sko skal stå på anviste plasser i garderoben eller gang. De skal ikke tas med inn i helsestudioet eller andre saler. 19. Dobbeltmedlemskap ved Kick og Nr1 Fitness må begge avtaler være aktive og ajour til enhver tid. Er ikke disse vilkårene overholdt kan vi uten varsel endre avtalen til avtalegiro standard/ordinært medlemskap.

KICKTRENING

Om du ønsker å vite mer, send oss gjerne en melding

Skriv til oss