ALDERSGRENSE

Alle personer under 18 år må ha med foresatt ved innmelding, oppretting og signering av treningskontrakt/egne avtaler.


Fra 13 år:

- Nedre aldersgrense for å starte med CrossFit hos oss.

- Delta på alt av gruppetimer som foregår med instruktør.

- Trening i helsestudio ifølge med voksen (person over 18 år) samt at foresatt skriftlig samtykker til dette i tillegg til ordinær treningskontrakt.


Fra 14-15 år:

- Delta på alt av gruppetimer som foregår med instruktør.

- Trening i resepsjonens åpningstid, etter veiledning med personlig trener, samt at foresatt skriftlig samtykker til dette i tillegg til ordinær treningskontrakt.


Fra 16 år:

- Delta på alt av gruppetimer som foregår med instruktør.

- Trene i helsestudio på egenhånd samt at foresatt skriftlig samtykker til dette via ordinær treningskontrakt.


FRITIDSKORT 6-18ÅR

Dette er et tilbud til deg som er mellom 6 til 18 år. Du får opp til 1000 kr som du kan bruke på èn eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.


HVA DEKKER FRITIDSKORTET?

Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil kr. 1000 pr. barn. Hvis du har betalt for et helt kalenderår, legg inn det beløpet du har betalt. Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret.

Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskort. (Husk at Skattekammeret låner ut mye forskjellig utstyr).

Hvis du har brukt Fritidskortet ditt, må du vente til neste halvår for å få påfyll.


HVEM KAN FÅ FRITIDSKORT?

Barn og unge med bostedsadresse i Arendal i alderen 6 - 18 år. Søsken får ett Fritidskort hver. Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan derfor ikke overføres til andre søsken. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.


SLIK SØKER DU

Barn 6 - 16 år: En av barnets foresatte søker på vegne av barnet.

Ungdom 16 - 18 år: Du kan søke selv eller en foresatt kan søke på vegne av deg.

Du trenger kontonummer, barnets navn og fødselsdato for å søke om refusjon.

KICKTRENING

Om du ønsker å vite mer, send oss gjerne en melding

Skriv til oss