COVID-19:

21.12.2020
På grunn av situasjonen med Covid-19 tillater vi ikke lenger dropin, prøvetimer eller andre korttidsavtaler. Alt under 6 måneders medlemskap sier vi konsekvent nei til.
Dette blir evaluert hver 3 uke.Vi har bemanning utenfor resepsjonens åpningstid, hele uken: mandag til søndag. Vi sørger for at det til enhver tid er nok papir og sprayflasker tilgjengelig. Din oppgave er å være 100% frisk, scanne nøkkelkortet ditt ved ankomst, samt vaske utstyr før og etter bruk når du trener hos oss. Vi har myndighet til å utvise personer som ikke følger regler med tanke på symptomer på sykdom, scanning av nøkkelkort, håndvask og vask av utstyr.

 

English: We have staffing outside reception opening hours, all week: Monday to Sunday. We make sure there is enough paper and spraybottles available at all times. Your task is to be 100% healthy, scan your keycard on arrival, as well as wash equipment before and after use when exercising at Kick Byens Beste AS. We have the authority to expel people who do not follow rules for symptoms of illness, keycard scanning, hand-washing and equipment-washing.


Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettside levert av ibooking.no