DOPING

 

-          Kick tar avstand fra all bruk av doping!

-          Alle våre kampsport utøvere er underlagt Anti Doping Norge sitt regelverk og retningslinjer.

-          Våre utøvere blir testet flere ganger i året både i forbindelse med trening og konkurranse.

-          Kick jobber også aktivt på andre arenaer for å forebygge bruk av doping, samt formidler kunnskap om dopingens farer og bivirkninger.

-          Dette gjøres bl.a ved at Jan Aksel Tjønnvåg (Medeier av Kick) underviser/ holder foredrag:

 • Sammen med lokalt politi
 • Foreleser/underviser på ungdom og videregående skoler i Aust Agder om temaet
 • Foreleser for kommunalt ansatte
 • Holder forelesninger sammen med Norges Idrettsforbund- Anti doping Norge
 • Foreleser også på universitetet i Agder avd Grimstad og Kristiansand

  Har du spørsmål ang. vår holdning til doping, ta gjerne direkte kontakt med Jan Aksel
  Mail: Jan@kicktrening.no
  Tlf: 47453034

-          Kick ønsker et doping fritt og rettferdig treningsmiljø for alle!

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettside levert av ibooking.no